Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük SuperFoods Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett honlapon és webáruházban!

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a https://superfoodshop.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető webáruházból (a továbbiakban: Webáruház) terméket megrendelő, vásárló (továbbiakban: Felhasználó vagy Vásárló) általi használatának feltételeit és irányadó szabályait.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról, az alábbi linken: https://superfoodshop.hu/adatkezelesi-tajekoztato

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 1. A szolgáltató adatai

SUPERFOODS Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselő: Kis Noémi ügyvezető

Székhely, levelezési cím és a panaszkezelés helye: 1082 Budapest, Futó utca 6. 6. em. 2.

Adószám: 24756365-2-42

Közösségi adószám:HU24756365

Cégjegyzékszám: 01-09-180672

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Számlavezető pénzintézet és számlaszám: K & H Bank, 10401024-50526648-88821009

E-mail cím: kis.noemi@superfoodteam.hu

Telefonszám: +36 20 772 6613

 1. Tárhely szolgáltató adatai:

Tárhely.eu Szolgáltató Kft

Székhely és levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Adószám: 14571332-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

E-mail: support@tarhely.eu

III. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 1. Szerzői jogok

Felhasználási feltételek

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Webáruház elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a a Webáruház látogatása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap  rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a superfoodshop.hu és superfoodteam.hu domain nevekre, az ezekhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, azok aldomainjeire és aloldalaira, az internetes reklámfelületeire, valamint az adatbázisaira nézve.

 1. Rendelési és fizetési információk
 2. Termékkínálat

A superfoodshop.hu webáruházban vitaminok és táplálékkiegészítők széles választékát találják az érdeklődők.

A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon és Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt, továbbá a gyártó által megadott termékleírásokért és azok változásaiért.

 1. Árak, költségek

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. A megrendelt termékre a megrendelés napján érvényes díjszabás irányadó.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Amennyiben a Szolgáltató az akcióhoz nem rendel pontos időtartamot, úgy az akció határozatlan ideig, illetve visszavonásig érvényes.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Az árak nem tartalmazzák a szállítás költségét. A szállítási költség a Felhasználót terheli, kivéve abban az esetben, ha az külön feltüntetésre kerül a termék adatlapján, vagy egy promóció keretében, illetve adott értékhatár feletti rendelés esetén Szolgáltató ingyenes szállítást biztosít.

A kiszállítás díja MPL futár esetén:

– 990 Ft, amelyet a termék árán felül fizetendő és a Vásárlónak kell megfizetnie

– 30.000 Ft feletti összértékű vásárlás esetén Szolgáltató vállalja a szállítási költséget, így Vásárló számára ingyenes a kiszállítás

A kiszállítás díja Foxpost csomagküldés esetén a Foxpost mindenkori díjszabásában meghatározottak szerint alakul. ( https://foxpost.hu/araink )

 1. Regisztráció

Regisztráció a honlapon

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Webáruházból történő megrendeléshez regisztráció nem kötelező. Felhasználó regisztrálni a Honlap jobb felső felületén megtalálható „Regisztráció” feliratra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

Név, Felhasználónév, E-mail cím, Jelszó (és megerősítése)

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@superfoodshop.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez és számlázáshoz kapcsolódó adatok és dokumentumok vagy jogszabályban előírt adatok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód, kivéve ismételt regisztráció esetén.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

A jelszóra a biztonság érdekében a következő szabályok vonatkoznak: legalább 8 karakterből kell állnia, és legalább egy kisbetűt, egy nagybetűt, egy számot és egy speciális karaktert kell tartalmaznia.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 1. Megrendelés

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Webáruházból történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, így a Felhasználó regisztráció nélkül is, bármikor leadhat megrendelést a Webáruházban. Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek alatt lévő számok segítségével lehet lapozni.

Felhasználónak lehetősége van a „Keresés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy egy kapcsolódó kifejezés szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer megjeleníti.

A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a fenti kategóriák esetén. Ugyanúgy lehetőség van lapozásra – amennyiben az adott keresés több oldalt kitevő találatot adna – és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a kategórialistában, illetve a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található mennyiség mező melletti + és – ikonokra kattintva vagy a mennyiség pontos beírásával adhatja meg a megvásárolni kívánt termékek számát, majd a „Kosárba” gombra kattintva helyezheti kosarába. Miután rákattintott a „Kosárba” gombra, egy felugró ablak megjeleníti a kosár aktuális tartalmát.  A kosár tartalmát (a megrendelni kívánt termék tételszámát, és annak árát) Felhasználó a Honlap tetején, a “Kosár” ikon mellett megtalálható rövid összegző felület segítségével ellenőrizheti. A „Kosár” menüpontra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző felület alján a megrendelése végösszegét. Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud.

Szolgáltató rendszere – automatikusan, a Szolgáltató szerverén, 365 napig –  eltárolja a kosár tartalmát, ha  Felhasználó kilép a Honlapról vagy a vásárlási folyamatot megszakítja. Felhasználó következő látogatáskor, miután e-mail címének és jelszavának megadásával belépett a Honlap felületére, folytathatja megrendelését. Ha nem szeretné eltárolni a kosár tartalmát, Felhasználónak lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár törlése” gombra kattintva. A kosár eltárolására csak regisztrált felhasználóknak van lehetősége. A megrendelésének módosítására a „Szerkeszt” gombra kattintva.

Amikor a felhasználó a kosárba helyez egy terméket, egy felugró ablakban megjelenik a kosár aktuális tartalma. Ebben az ablakban a Kosár felületen elérhető valamennyi művelet elvégezhető (termék mennyiségének módosítása, termék törlése a kosárból, illetve a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva Felhasználó folytathatja a honlap böngészését és megvásárolni kívánt termékek kiválasztását, egy termék törlése vagy mennyiségének módosítása után a „Kosár frissítése” gombra kattintva aktualizálhatja a Kosár tartalmát (a vásárlás új végösszegének kiszámításához), a „Kosár” gombra kattintva a fő Kosár oldalon tekintheti meg kosara aktuális tartalmát, illetve a „Fizetés” gombra kattintva kezdeményezheti vásárlása véglegesítését.

Ha rendelkezik kedvezményre jogosító kuponkóddal, azt a Kosár oldalon megadhatja a Kuponkód mezőben, majd a „Kupon használata” gombra kattintva használhatja fel. Ha rendelkezik ajándékutalvánnyal, akkor anna kódját az „Ajándékutalvány kódja” mezőben adhatja meg, majd az „Utalvány felhasználása” gombra kattintva válthatja be. A „Fizetés” gombra kattintással véglegesítheti megrendelését.

A „Fizetés” oldalon a Felhasználó választhat, hogy vásárlását regisztrált felhasználóként vagy regisztráció nélkül, vendégként hajtja végre. A megrendelés véglegesítési és fizetési folyamata 6 lépésből áll, az egyes lépések elvégzése után Felhasználó a „Folytatás” gombra kattintva léphet a következő lépésre. Az elvégzett lépésekben megadott adatok a szakaszban látható Szerkesztés linkre kattintva módosíthatók. A lépések a következők:

Fizetési adatok

A lépés célja annak meghatározása, hogy a felhasználó új ügyfélként vagy regisztrált ügyfélként vásárol. Ha Felhasználó még nem rendelkezik fiókkal a honlapon, akkor az Új ügyfél panelen kiválaszthatja, hogy kíván-e regisztrálni fiókot vagy vendégként folytatja a vásárlást. Ha korábban már regisztrált fiókot, akkor a Regisztrált ügyfél panelen felhasználóneve és jelszava megadásával bejelentkezhet.

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni, illetve lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni is. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a felhasználónév és jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

A választás után Felhasználó a Folytatás gombra kattintva léphet tovább a következő lépéshez, az 1. lépésben megadott választás függvényében megjelennek a regisztrációra, illetve a szállítási és számlázási cím megadására szolgáló mezők.

Fiók & számlázás

Felhasználó ebben a részben adhatja meg számlázási adatait: a Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Telefonszám, Irányítószám, Város, Utca, házszám mezők kitöltése kötelező, a Cégnév és az Adószám mező kitöltése nem kötelező.

Amennyiben Felhasználó az 2. lépésben a Fiók regisztrálása lehetőséget választotta, megjelennek a fiók regisztrálásához szükséges mezők: Felhasználónév, Jelszó, Jelszó megerősítése, illetve itt adhatja hozzájárulását a felhasználó a személyes adatai kezelésére.

Amennyiben a Felhasználó a megrendeléshez nem kíván a Honlapon regisztrálni, úgy a megrendelés teljesítéséhez szükséges a számlázási nevet, címet, e-mail címet és amennyiben az a számlázási adatoktól eltér, a szállítási nevet és címet kell megadnia. Ha a számlázási és szállítási cím megegyezik, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével megadhatja, ebben az esetben nem szükséges kitölteni a „Szállítás részletei” szakaszban található mezőket. A szakasz alján található „Folytatás” gombra kattintással a Felhasználót a „Szállítási mód” szakaszhoz navigálja, ahol folytathatja a megrendelési folyamatot.

Amennyiben Felhasználó korábban már regisztrált fiókot, korábban megadott számlázási, illetve szállítási címe megjelenik egy mezőben, ahol azt kiválaszthatja, vagy hozzáadhat új címet.

Szállítási mód kiválasztása

A Felhasználó a „Szállítási mód” szakaszban adhatja meg, hogy házhozszállítást igényel az MPL futár szolgáltatással vagy Foxpost csomagküldéssel vagy személyesen veszi át a megrendelt termékeket az Ügyfélszolgálaton ((1082 Budapest, Futó u. 6. 6/2.) szerdánként 14:00-18:00 között, illetve előre egyeztetett időpontban. A szállítási költségek az egyes opcióknál fel vannak tüntetve, illetve a felhasználó megadhat megjegyzéseket is a rendeléssel kapcsolatban. A fizetési mód kiválasztásához a „Folytatás” gombra kattintva léphet át.

Fizetési mód kiválasztása

Jelenleg a Felhasználó utánvétes és előre utalásos fizetési mód között választhat. A fizetési mód kiválasztása után a felhasználó a „Folytatás” gombra kattintva megtekintheti a megrendelés részleteit és véglegesítheti rendelését.

Barion

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésző zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

További információ és ingyenes regisztráció a Barion oldalán elérhető: www.barion.com

Megrendelés megerősítése

Ha Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül, az utolsó lépésben áttekintheti a rendelés részleteit,  és ha mindent rendben talál, akkor az Adatkezelési tájékoztató és a Felhasználási feltételek elfogadására szolgáló jelölőnégyzetek bejelölése után az oldal alján található „Megrendelés megerősítése” gombra kattintással Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a „Megrendelés megerősítése” gombra kattintás megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.

Mielőtt Felhasználó a „Megrendelés megerősítése” gombra kattint, az egyes szakaszfejlécek jobb oldalán elérhető „Szerkesztés” hivatkozásra kattintva lehetősége van bármely korábban kitöltött szakaszt szerkeszteni, adatait módosítani.

A megrendelés megerősítésének elengedhetetlen feltétele, hogy a vásárlás folytatásához a Felhasználó ismeri és elfogadja a Szolgáltató hatályos ÁSZF-ét és Adatkezelési tájékoztatóját.

Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti (visszaigazolás) a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.

A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Fiók” feliratra kattintva. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. A korábbi rendeléseket az Újrarendelés gombra kattintva megismételheti.

Felhasználó a rendelés állapotának megváltozásáról a megadott e-mail címére értesítést kap.

 1. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

A hibásan megadott e-mail cím vagy az e-mail címhez tartozó tárhely telítettsége a megrendelés visszaigazolásának kézbesíthetetlenségét okozhatja, amelyért Szolgáltató felelőssége kizárt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között. A Webáruházban történő megrendelés elektronikus úton, távollevők közötti szerződésnek minősül a 45/2014. (II.26.) Korm.rend. alapján. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet 18.§. szerinti írásbeli megerősítés követelményének. A Megrendelő által a megrendelés adatai között megadott e-mail címen történő kommunikáció írásbelinek minősül.

A szerződés nyelve magyar. A szerződést a Szolgáltató nem iktatja.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul, de legkésőbb 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a webshop@superfoodteam.hu e-mail címen vagy a +36207726613 telefonszámon, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 1. Fizetés

Fizetés utánvétellel:

Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával.

Előreutalás bankszámlára:

Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató fent megjelölt bankszámlájára banki átutalás útján. Előreutalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előreutalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

Készpénzes fizetés személyes átvételnél:

Felhasználó a megrendelt termékeket személyes is átveheti a Szolgáltató 1082 Budapest, Futó u. 6. 6/2. alatti székhelyén, előre egyeztetett időpontban vagy Honlapon/visszaigazolásban feltüntetett időszakban, amely esetben a helyszínen készpénzzel vagy banki átutalással egyenlítheti ki a termékek ellenértékét.

Fizetés Barionnal:

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyájának számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrál a Barionnál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaadatait egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címe és jelszava. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságot is növeli.

Fizetéshez az alábbi bankkártyák használhatók: Mastercard vagy Maestro bankkártya, Visa vagy Electron bankkártya, Amex bankkártya.

Ha nincsen bankkártyája, fizetéshez használhatja, az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei is tudnak Önnek pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mail címe és jelszava megadásával tud fizetni.

 1. Számlázás

A számlát a Felhasználó a termék átvételekor kapja meg, akár személyesen, akár csomagban veszi át. Szolgáltató minden esetben számlát küld Felhasználó részére.

 1. Átvétel, szállítás

A Szolgáltató az alábbi átvételi kiszállítási lehetőségeket biztosítja Felhasználó számára:

– személyes átvétel: a Szolgáltató 1082 Budapest, Futó u. 6. 6/2. alatti székhelyén, előre egyeztetett időpontban vagy Honlapon / visszaigazolásban feltüntetett időszakban

-MPL24 gyorsposta szolgálat

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a MPL 24 futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott szállítási címre. A futárszolgálat a feladástól számított 24 órán belül kiszállítja a megrendelést.

Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat_kapcsolat oldalon megadott elérhetőségeken érdeklődni. Szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Felhasználó a megrendelés ellenértékét átutalással a Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Foxpost csomagküldéssel – automatába vagy házhozszállítással

A termékek kérhetőek Foxpost csomagküldő automatába történő kiszállítással vagy házhoz szállítással is, előre utalással vagy utánvéttel. A csomagküldés – és amennyiben a Vásárló igényli utánvét – költsége a Vásárlót terheli. A Foxposttal történő csomagküldés feltételeiről, díjairól a www.foxpost.hu oldalon érhető el.

A Foxpostnak felróható okból bekövetkező károkért a Szolgáltató felelőssége kizárt.

Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje a visszaigazolástól számított 3 munkanap a futárszolgálattal történő kézbesítés esetén, …. nap a Foxpost csomagküldés esetén.

Amennyiben valamilyen oknál fogva a szállítás határideje tolódik, a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Felhasználót. A csomagküldő szolgáltató által okozott esetleges késésekért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni. Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

 1. Elállási jog
 2. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) terméknek,

b)több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

 1. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 2. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától

számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 1. Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

Az elállási jog alóli kivétel

A 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet 29.§(1) szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát  a

 1. d) pontja alapján a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék és
 2. e) pontja alapján olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

VII. Kellékszavatosság, termékszavatosság

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

VIII. Panasz ügyintézés

 1. Panasztétel a Szolgáltatónál

Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, mennyiségben, a fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben fogyasztónak mégis valamilyen panasza merülne fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címünkön vagy levél útján is közölheti.

A panaszok megválaszolását és lehetőség szerinti orvoslását a Szolgáltató igyekszik a lehető leggyorsabban megtenni, de legkésőbb 14 napon belül.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 1. Bírósági eljárás.

A fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 1. Békéltető testüle

Tájékoztatjuk, hogy Ön a Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését, a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor, a testület döntésére irányuló indítványt, a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Postacím: Postán: 1253 Budapest, Pf.:10.,

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

Kérelem beadása: https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa vagy https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa vagy Ügyfélkapun keresztül

 1. Online vitarendezési fórum

A Szolgáltató nyitott arra, hogy online vitarendezési platform segítségével oldja meg az esetlegesen felmerülő vitás kérdést. Az európai uniós békéltető honlap felhasználható a fogyasztókkal fennálló viták rendezéséhez, az uniós online vitarendezési platform (ODR) elérhető a következő linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

 1. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 1. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

 1. Módosítás

 

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, valamint a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat vagy egyéb feltételeket nem visszamenőleges hatállyal, bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Budapest,  2022. március 22.

Bevásárló kosár

Close
0
Az Ön kosara
 • No products in the cart.